O firmie

Rozwijające i wzbogacające się społeczeństwa w coraz większej ilości wykorzystują przedmioty codziennego użytku wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Budownictwo,branża automotive, branża opakowaniowa itd. używają do produkcji materiałów ”plastikowych”, generując oprócz produktu finalnego również odpad poprodukcyjny.

Wszelkie opakowania czy demontowane wyroby budowlane mogą znaleźć zastosowanie w drugim obiegu. Troska o środowisko naturalne wymaga od nas wszystkich abyśmy dążyli do maksymalnego wykorzystania surowców wtórnych.

 

Replaston sp. z o.o. jest firmą, którą tworzą ludzie mający wieloletnie doświadczenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zajmujemy się skupem i przetwórstwem surowców wtórnych głównie polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP). Nasz park maszynowy obejmuje urządzenia do kruszenia, mielenia, regranulacji oraz pulweryzacji.
Posiadamy również dobrze wyposażone laboratorium, które pozwala na bieżącą kontrolę procesów produkcyjnych.

Ponadto posiadamy sprzęt transportowy i odpowiednie zezwolenia umożliwiające transport odpadów i innych towarów w całej Polsce.